تمام اضطراب های شما برای اسباب کشی راه دور و انتقال به یکی دیگر از استان ها، ایالت ها و یا کشورها می تواند با وجود یک شرکت قابل اعتماد باربری و حمل و نقل بین شهری کاهش یابد. برای یافتن یک شرکت حمل و نقل تحقیقات گسترده ای انجام دهید.

شما می توانید از دوستان و خانواده برای یافتن بهترین شرکت اسباب کشی کمک بگیرید اگر جابجایی شما مربوط به کار باشد، ممکن است از کارفرمای خود بپرسید که آیا آنها می توانند یک شرکت معتبر پیدا کنند تا بتوانند انتقال خود را از تورنتو به مونترال بدون مشکل انجام دهند.

در اینجا لیستی از راهنمایی هایی که می تواند مفید باشد تا اسباب کشی به راحتی انجام شود را می توانید مشاهده کنید.

پوشه اطلاعات مهم حمل و نقل:

 این پوشه اطلاعات مهمی را شامل خواهد شد: شماره تماس شرکت حمل و نقل، تاریخ و زمان حرکت برنامه ریزی شده، شماره تماس اضطراری و کارهایی که باید پس از خروج از تورنتو و پس از ورود به مونترال انجام شود (مانند مرتب سازی، بسته بندی و بازپرداخت و تمیز کردن).

جستجو برای یافتن بهترین شرکت حمل و نقل:

به یاد داشته باشید که همه شرکت های حمل و نقل برابر نیستند. مسافت طولانی ارزان نیست .شرکت های جابجایی براساس فاصله ای که باید نقل مکان کنید محاسبه می کنند . از این رو، مهم است که تحقیق گسترده ای انجام دهید .

درخواست برآورد هزینه :

بجز مقایسه پروفایل های شرکت و شهرت، درخواست ارزیابی نیز مفید است. بیشتر شرکت های حمل و نقل دارای حضور آنلاین هستند، بنابراین شما می توانید یک درخواست آنلاین برای برآورد هزینه داشته باشید.  صرفه جویی در وقت شما میشود و شما می توانید تمام اطلاعاتی را که دریافت می کنید ارزیابی کنید.
با این حال، قابل اطمینان ترین آنها ممکن است برای  یک نقل قول جامع  بخواهند اموال شما را بررسی کنند.

اگر این مورد باشد، اطمینان حاصل کنید که همه چیز به شرکت حمل و نقل نشان داده می شود.

 ایجاد یک موجودی:

در حالی که شما می توانید شرکت های حمل و نقل که هزینه های پایینتری دارند، پیدا کنید، اگر فهرستی از هر موردی را که می خواهید نقل مکان کنید داشته باشید می توانید از پس انداز بیشتری برخوردار باشید. به این ترتیب، شرکت حمل و نقل می تواند برآورد دقیق خود را ارائه دهد.

علاوه بر این، موجب صرفه جویی در وقت شما می شود و شما می توانید به خیریه، چیزهایی که دیگر نیازی ندارید، را اهدا کنید.
یک شرکت  معتبر اطمینان می دهد که انتقال شما به همان اندازه آسان است و مطمئن شوید که تمام سوالات شما پاسخ داده شده اند.

   حرکت طولانی مدت یک کار سخت و دشواری است، اما با برنامه ریزی مناسب، حتی مسائل جزئی که در طول مسیر شما روبرو می شوند برای شما آسان میشود.