Pante A  عکاس رویداد و تبلیغاتی است که متخصص در عکاسی افراد و شرکت های بزرگ با سبک متشکل از تصاویر رنگارنگ و پر انرژی است. در حال انجام یک کسب و کار دوستانه، کسب و کار خدمات گرا. او معتقد است که خلاقیت بزرگ اغلب در نتیجه تلاش تیم و ارزش کار نزدیک با مشتریان خود می باشد. درست است که این یک مفهوم عجیب و غریب است. اما صادقانه است – و این بهترین روش برای توصیف رویکرد او به هنر است.

فیلم تبلیغاتی

ما همچنین شهرت خود را برای ساخت فیلم های موثر که هر نوع خدمات یا محصول را تبلیغ می کنند، افزایش داده ایم و تیم ما با خوشحالی می تواند یک ویدیو تبلیغاتی برای کمپین شما تولید کند.

عکس تبلیغاتی

عکس های تبلیغاتی باید با توجه به احساسات که آنها تصویر می کنند، مشتری بالقوه را در نظر بگیرند. بسته به محصول یا سرویس ما قادر به تولید عکس ها ی تبلیغاتی هستیم ک به شما یک کمپین تبلیغاتی موفق را می دهد.