وام چهل هزار دلاری بدون بهره به بیزنسهای کوچک در دوران کوید-19

دولت فدرال دریافت وام چهل هزار دلاری بدون بهره را برای مدت دو سال میسر کرد.
طی جلسات متعدد به علت راکد شدن فعالیت بیزنس ها در طی دوران کوید-19 این وام چهل هزار دلاری برای مدت دو سال بدون بهره می باشد که اگر سی هزار دلار آن را تا این زمان پرداخت شود ده هزار دلار آن بخشیده خواهد شد.
این وام به بیزنسهایی تعلق خواهد گرفت که در سال 2019 حداقل 20000 دلار دستمزد به صورت Payroll پرداخته باشند.

با شروع کرونا بسیاری از بیزنس ها با کاهش فروش و درآمد مواجه شدند اما خوشبختانه بسیاری از بیزنس هایی که مدتهاست به دیجیتال مارکتینگ روی آوردند و یا در این مدت به فکر این بودند که به دنیای آنلاین دیجیتال مارکتینگ بپوندند از نتایج خوبی بهره بردند.

پس تا دیر نشده زمان را از دست ندهید و با کمپانی معتبر دیجیتال مارکتینگ تماس بگیرید.